Phục vụ trên 12.000
Công ty, Doanh Nghiệp, Đại lý VPP
Phân phối trên 14.000
sản phẩm
Có trên 20 kho hàng, VPGD
 
Support online
Tư vấn viên
Kinh doanh 1
Phone: 0963099916
Kinh Doanh 2
Phone: 0912722819
Kinh Doanh 3
Phone: 0904598799
Kinh doanh 4
Phone: 0963099916
Kinh doanh 5
Phone: 0962892646
Trực Văn Phòng
Phone: 0243 6404 167
New news

Quy định thanh toán

Hiện nay, Công ty TNHH Mực in HT đã triển khai hoạt động thanh toán khi nhận hàng (COD / Cash On Delivery), các hình thức thanh toán điện tử khác đang được nghiên cứu và sẽ thông báo trực tiếp sau khi tích hợp.

Connect with us